Matexi / landschapsdossier

Een bewoond perceel op de helling van een heuvelrug. Hierdoor stroomt er bij regenval modder de tuinen en de straat in. Nadat we een analyse van het probleem op micro –en mesoschaal hadden uitgevoerd hebben we een dossier samengesteld met oplossingen op beide schalen. Een onderdeel van deze oplossing is o.a. het herintroduceren van KLE’s (biologisch waardevolle eilandjes zoals bomenrijen, houtkanten, heggen, sloten, …) in de agrarische zone. Eén van de vele voordelen van deze aanpak is direct ook de oplossing voor het modderstroom probleem. KLE’s verhinderen immers het afspoelen van regenwater en het wegspoelen van vruchtbare grond (erosie), meststoffen en zaaigoed. Op microschaal stellen we voor letterlijk te starten in de eigen achtertuin met de introductie van een houtkant in combinatie met wadi’s.