Groener / natuurlijke tuin

Dit is onze eigen experimentele tuin! We passen hier het principe van intensief en extensief maaibeheer toe. In de extensief gemaaide zone zaaiden of planten we niets. We geven hiermee de lokale flora de kans om zich hier spontaan te ontwikkelen. Inheemse margrietjes, boterbloemen, verschillende soorten sierlijke wilde grassen, … wisselen elkaar het hele jaar door af.